Het grote Pokémon GO Fest Dortmund-onderzoek - de uitslag

Jeffry van Geel, 12 juli 2019
Profiel

We hebben afgelopen zondag het Pokémon GO Fest Dortmund-onderzoek live gezet en het is tijd om hier de uitslag van te delen met jullie. Tevens bewaren we de uitkomsten om volgend jaar nog meer nuttige tips met jullie te kunnen delen!

Algemene informatie

Om het juiste beeld te hebben is het ook goed wat algemene informatie te hebben. Er hebben ruim 1550 mensen een antwoord achtergelaten, waarvan er bijna 1000 normale toegang hadden en ruim 550 hadden early acces. Ruim 600 bezoekers zijn op zaterdag gegaan wat dit onder onze bezoekers de drukste dag maakt. Ruim 150 waren er op donderdag, wat dit de minst bezochte dag maakt. Dit is ook terug te zien in algemene verhalen die we bijvoorbeeld over bereik horen.

Verbinding

De misschien wel belangrijkste externe factor is de verbinding. Daar heeft Niantic niet direct invloed op (anders dan providers te vragen om extra verbindingen aan te leggen). Ongeveer een kwart van de mensen had de hele dag goede verbinding, wat in vergelijking met vorig jaar een enorme vooruitgang was. Vervolgens had iets meer dan de helft meestal een goede verbinding. Ruim zeven procent had een slechte verbinding. Op dit moment is onbekend waar hem dit in zat.

De meeste mensen, ongeveer 30 procent, had Vodafone als verbinding. Deze provider hebben wij zelf dit jaar ook als meest stabiele provider ervaren.

Shinies

Voor heel veel bezoekers was het vangen van Pokémon en daarmee het krijgen van shinies het belangrijkste doel. We hebben daarom ook onderzoek gedaan naar de shiny-kans. Hier komen een paar interessante conclusies uit. Allereerst is het gemiddeld aantal shinies dat bezoekers per uur vingen nagenoeg gelijk tussen Early Access en Normale toegang. Beiden kwamen rond de 1.4 shiny per uur, wat Early Access gemiddeld wel iets meer shinies gaf.

Waar het interessant wordt is de kans. Bij de normale bezoekers lag de kans volgens jullie op 1 op de 70, bij de vroege bezoekers lag dit echter op de 1 op de 40. Gemiddeld hadden de vroege bezoekers drie shinies meer, maar vingen ze 100 Pokémon minder. Vooral dit laatste lijkt wat twijfelachtig omdat ze twee uur langer hadden. Die tijd hebben ze mogelijk gebruikt om in de rij te staan voor Merchandise, te ruilen of deel te nemen aan PVP.

Andere activiteiten

Dat Pokémon en Shinies vangen het hoofddoel was is duidelijk, bijna 60 procent koos deze optie. Een goede tweede plek is voor de Jirachi Quest, die wij overigens echt heel leuk vonden. Merchandise kopen, trainer battles en quizen heeft bijna niemand gedaan. Ruilen was iets waar veel spelers zich wel mee bezig hebben gehouden, alhoewel ook ruim 40 procent geen ruil heeft gedaan (anders dan die in de Jirachi Quest).

Conclusie

De conclusie is duidelijk, ruim 75 procent was tevreden of zeer tevreden over de dag en slechts een zeer kleine groep had een hele slechte dag. Overigens vroegen we ook nog naar welk gebied jullie het leukste vonden, maar die lijken nagenoeg allemaal hetzelfde te scoren, alleen het Mysterious Wood scoorde net iets lager dan de rest.