Guide: Pokémon GO EX Raid-trigger

Jeffry van Geel, 12 januari 2018
Profiel

Er is afgelopen week heel veel gezegd en geschreven over het triggeren van EX Raids. Zowel The Silph Road als heel veel spelers, in onder andere Nederland, zijn met verschillende theorieën gekomen. Pokémon GO Hub heeft een guide online gezet over hoe een Pokémon GO EX Raid-trigger moet werken en wij hebben deze, inclusief eigen ervaringen, omgezet naar het Nederlands:

Let op: Alles wat hieronder staat blijft deels gebaseerd op verhalen en speculatie. Het uitvoeren van een Pokémon GO EX Raid-trigger biedt geen garantie op passen, voor welke speler dan ook.

Bepaal de S2 Level 13 Cells

Er zijn een aantal zaken ontdekt rondom EX Raids, die cruciaal zijn voor het plannen van een trigger. De belangrijkste is dat er per Level 13 S2 cell maar één EX Raid tegelijk kan plaatsvinden.

Stappen:

 • Ga naar de regioconverter
 • Zet de parameters op:
  • Min level: 13
  • Max level: 13
  • Max cells: 10
 • Selecteer vervolgens het gebied dat je wilt bekijken

Nu zie je welke cellen er binnen jouw stad, dorp of regio zijn. Het is dus nogmaals belangrijk om te beseffen dat je binnen één Level 13 S2 cell maar één EX Raid kunt triggeren. Het is dus verstandig om je te richten op meerdere cellen.

Zoek de juiste gebieden:

Dan is het vervolgens belangrijk dat alleen gyms worden gekozen waarop een EX Raid kan verschijnen. Dit zijn alleen gyms die als gesponsord of als park-gym zijn aangemerkt. Dit zijn echter niet altijd gyms in parken.

Stappen:

 • Ga naar de website van Overpass Turbo (via deze link)
 • Zoek jouw gebied op
 • Druk op uitvoeren
 • Zie welke gebieden (blauw) geschikt zijn voor EX Raids

Zoals je in het bovenstaande voorbeeld ziet, is niet iedere gym ook altijd geschikt. Het park in het voorbeeld heeft een gym net buiten dit gebied.

Bepaal de S2 Level 20 Cells

Recent is er een toevoeging geweest op het bepalen of een gym wel of niet een EX Raid kan hosten. Dit is misschien wel het lastigste. Je moet namelijk gaan bepalen of in het midden van een zogenaamde level 20 cell een park (of andere voorwaarde) ligt. Is dit niet het geval dan, kan er geen EX Raid worden gehouden. Ook niet als de gym toch op een park staat:

Stappen:

 • Ga naar de regioconverter
 • Zet de parameters op:
  • Min level: 20
  • Max level: 20
  • Max cells: 10
 • Selecteer vervolgens het gebied dat je wilt bekijken

Bepaal en creëer de juiste gyms

Nu je hebt gekozen in welke gyms de gebieden moeten liggen, zijn er nog een aantal belangrijke voorwaarden. Hier zijn nog geen exacte cijfers over bekend, maar het volgende wordt vooralsnog aangenomen:

 • Er zal gedurende de week in ieder geval een groep, groot genoeg voor een Mewtwo (twintig man) een raid hebben gedaan
 • Een andere gym moet niet nog actiever geraid zijn in dezelfde cell

Aanbevolen is om tijdens een Pokémon GO EX Raid-trigger dus met een grote groep te raiden. Dit geldt overigens voor gyms van level vier of lager.

Zorg voor een goede voorbereiding

Aangezien je een raidtrigger het beste met een grote groep kunt doen (zeker zeventig mensen) en als iedereen kans wilt maken je ook op meerdere gyms een raid moet doen (zeker acht), is voorbereiding belangrijk. Zaken die je vooraf moet doen:

 • Bepaal welke gyms de meeste kans maken (Gyms waar eerder een EX Raid was zijn het beste)
 • Maak groepen van ongeveer tien mensen
 • Kies per groep iemand die de aansturing doet
 • Probeer chaos te voorkomen

Op naar een EX Raid-pas

Er zijn nog wat extra zaken die sommige gyms toch geschikt maken. Dit is echter een stuk technischer en normaal heb je op deze manier al heel veel gyms.

De laatste twee weken is heel veel nieuwe informatie naar boven gekomen. De komende tijd zal blijken in hoeverre je op deze manier echt invloed kunt uitoefenen. Toch hebben verschillende steden al aangetoond dat het effect heeft. We hopen dat iedereen maar snel een Mewtwo mag gaan vangen, maar willen we nogmaals benadrukken dat er nooit garanties zijn.