Doorgaan naar artikel
NWTV-redactie
NWTV-redactie
Profiel

In alle spellen van Niantic spelen interessante locaties (POI = points of interest) een belangrijke rol, omdat deze locaties de link tussen de virtuele wereld en de echte wereld vormen. De betekenis van deze POI verschilt per spel: in Ingress zijn het portalen waarmee velden gevormd kunnen worden, in Pokémon GO zijn het PokéStops of Gyms en in Harry Potter: Wizards Unite is nog onbekend wat deze POI voor rol gaan spelen. Veel mensen vragen zich af waarom de POI-database van Pokémon GO en Ingress niet gelijk is, met andere woorden: Waarom zijn niet alle portalen ook een PokéStop of Gym? De basis hiervoor is dat Niantic gebruik maakt van S2-cellen, zodat er een goede balans bestaat tussen het aanmoedigen van bewegen en het spelplezier.

Wat zijn S2-cellen?

De aarde is rond en om deze geometrie te kunnen beschrijven met vlakken, zijn er S2-cellen bedacht. De grootte van deze cellen kunnen variëren van heel klein (milimeters) tot heel groot (honderden kilometers). Elke cell kan opgebroken worden in vier kleinere cellen. Zo bevat een L20 S2-cell hetzelfde oppervlak als vier L19-cellen. Met andere woorden: hoe hoger het level van de S2-cell, hoe groter het oppervlak binnen deze cell is. Binnen Pokémon GO en Ingress hebben de cellen van variërende groottes een verschillende rol, namelijk:

Wat bepaald of een POI een PokéStop of Gym wordt?

Om te bepalen of een nieuwe POI een PokéStop of Gym wordt, wordt gebruikgemaakt van L14 S2-cellen, waarbij de volgende voorwaarden de rol van de POI bepalen:

Zoals je ziet, staan er vraagtekens bij de laatste voorwaarde. Dit komt doordat er nergens ter wereld een L14 S2-cell bestaat waarin het maximale aantal POI (64 stuks) te vinden is. Het zou dus mogelijk kunnen zijn dat er een vierde Gym gecreëerd kan worden, maar dat is gewoonweg nog niet gevonden. Er bestaan wel L14 S2-cellen waarin meer dan drie Gyms te vinden zijn, maar dit zijn allemaal gevallen waar een gesponsorde gym (bijvoorbeeld McDonald’s) of een verplaatsing van een POI ervoor gezorgd heeft dat er een extra Gym in die cell zit.

Al deze theorie is leuk en aardig, maar wat hebben we hier in de praktijk aan? We kunnen deze cellen visueel maken op een kaart en aan de hand van deze kaart kun je dan zien of het mogelijk is om bijvoorbeeld extra gyms te creëren. Een handige website hiervoor is http://www.pokemongomap.info (deze website haalt de informatie over PokéStop-/Gym-locaties van gebruikers die dit aangeven). Hieronder is een screenshot te zien van Utrecht, waarbij de L14-cellen aangegeven zijn met dikke blauwe lijnen en de L17-cellen met dunne oranje lijnen. In de linker L14-cell kan je drie PokéStops (blauwe vierkantjes) en één Gym (oranje piramide) zien, terwijl er in de rechter cell vier PokéStops en twee Gyms te zien zijn. Voor de linker cell zou dat dus betekenen dat als er twee POI bijkomen, er een Gym en een PokéStop bij zullen komen.

Pokemon S2 cellen 1

En als we naar hetzelfde gebied kijken voor de Ingress-portalen, dan zien we dat er twee L17 S2-cellen zijn waar twee portalen in vallen, maar doordat de L19 S2-cellen zestien keer zo klein zijn als de L17 S2-cellen, kunnen deze portalen dus wel bestaan.

Pokemon S2 cellen 2

Wat bepaald welke POI een gym wordt?

In Ingress hebben portalen soms meer dan één foto. De foto die wordt getoond op de portal is degene met de meeste stemmen. Onderstaande foto geeft aan dat deze portalfoto dus twee stemmen heeft, daarnaast is te zien dat er aan de rechterkant een pijltje lichtblauw is. Dat wil zeggen dat er nog een foto is voor dit kunstwerk (dit zouden er meerdere kunnen zijn). Zowel het aantal stemmen als het aantal foto’s geeft als het ware de populariteit van het portaal aan. Dit gebruikt Niantic dan ook om te bepalen welke POI een Gym zou moeten worden. Om precies te zijn, wordt het portaal in de L14 S2-cell met de meeste stemmen en foto’s de nieuwe Gym. Stel je voor, we hebben twee portalen:

Dan heeft portaal #1 twee punten (twee foto’s + nul stemmen), terwijl portaal #2 drie punten heeft (één foto + twee stemmen). Dit betekent dus dat portaal #2 de Gym wordt. Op deze manier kun je als het ware ervoor zorgen dat de Gym op een locatie komt te liggen die gemarkeerd is als EX-raid-locatie (ook via eerdergenoemde website te achterhalen).

Pokemon S2 cellen 3

Belangrijk is hierbij wel dat er altijd maar één keer een synchronisatie van portalen naar Pokémon GO plaatsvindt. Dit wil dus zeggen dat zodra een portaal ook in Pokémon GO wordt gebruikt als Gym, deze nooit meer een PokéStop kan worden als later het aantal stemmen veranderd. Wat wel kan, is om een PokéStop in een Gym te laten veranderen door stemmen. De synchronisatie tussen Ingress en Pokémon GO vindt altijd plaats op een werkdag rond 19:45 uur (in sommige gevallen wat later, maar eerder is nog niet voorgekomen). Ook moet het portaal voor 09:45 actief geworden zijn in Ingress, anders schuift de synchronisatie van dit portaal op naar de volgende synchronisatieronde.

Verder worden de foto’s van PokéStops/Gyms maar heel af en toe gesynchroniseerd met Pokémon GO. Wel worden positie-aanpassingen bij de dagelijkse synchronisatie uitgevoerd. Belangrijk hierbij is dat door een positie-aanpassing een reeds bestaande PokéStop/Gym niet zal verdwijnen, ook als deze dan niet meer aan de S2-cell eisen voldoet.

Wat bepaald of een POI aan de database van Niantic wordt toegevoegd?

In Ingress bestaat er al een tijd de mogelijkheid om POI aan te geven bij Niantic (mits je daar level 10 bent), en binnen Pokémon GO (mits je daar L40 bent) is deze mogelijkheid er nu ook voor een beperkt aantal landen. Nadat een aanvraag verstuurd is, wordt deze gekeurd door (op dit moment alleen nog) Ingress-spelers (mits je L12 bent), volgens de door Niantic opgestelde richtlijnen. Als deze aanvraag voldoende stemmen heeft (niemand weet hoeveel dat er moeten zijn), zal er een beslissing vallen of deze opgenomen wordt in één of beide spellen. Het kan ook zo zijn dat het volgens de eerder beschreven richtlijnen wel geaccepteerd wordt, maar in geen van beide spellen een rol zal spelen. Het keuringsproces kan tussen een aantal dagen en een paar maanden duren. Dit is afhankelijk van de locatie van de aanvraag. Wat de achterliggende eisen zijn, dat weet alleen Niantic. Het enige dat duidelijk is, is dat gebieden met nauwelijks portalen enige voorrang zouden moeten krijgen.

Tot op heden is de rol van Ingress-spelers het grootst voor het bepalen van de spelomgeving van Pokémon GO-spelers; zij kunnen namelijk (voorlopig) als enige in Nederland toevoegingen doen aan de POI-database van Niantic. Ook de keuze voor welke POI een gym wordt is afhankelijk van Ingress, maar de eerste stap is gezet door PokéStop aanvragen in Brazilië, Zuid-Korea en Mexico mogelijk te maken via Pokémon GO. Wie weet wordt meer van deze functionaliteit uiteindelijk ook overgezet naar Pokémon GO in Nederland.