Doorgaan naar artikel

Algemene voorwaarden prijsvragen en winacties NWTV

Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie

Deze algemene voorwaarden prijsvraag/winactie (Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle prijsvragen/winacties op NWTV en onze sociale media. Door deelname aan de betreffende prijsvragen en of winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie.

 1. Deelnemers mogen niet jonger zijn dan 18 jaar. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland of België.
 2. Per persoon mag slechts een keer per actie worden deelgenomen. Bij vermoeden van meerdere deelnames door dezelfde persoon bij dezelfde actie kan deze persoon worden uitgesloten. De afweging wordt altijd door NWTV gemaakt en kan niet over worden gediscussieerd.
 3. Winnaars krijgen per e-mail bericht over de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd. Deelnemers die niet winnen krijgen geen bericht
 4. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
 5. Prijsvragen die worden georganiseerd in samenwerking met een partner van NWTV, komen bij het in gebreke blijven van de prijsverstrekker niet voor de verantwoordelijkheid van NWTV. NWTV doet er wel alles aan de verstrekker ertoe te zetten de prijs alsnog te verstrekken.
 6. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag.
 7. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is de Aanbieder gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag/winactie.
 8. De Aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.
 9. De Aanbieder is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag/winactie of het verloop van de prijsvraag/winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 10. De Aanbieder is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/winactie, zal door de Aanbieder op haar website en sociale media kanalen publiekelijk bekend worden gemaakt.
 11. Vrijwilligers die werkzaam zijn bij NWTV zijn uitgesloten van deelname.
 12. NWTV behoudt zich voor om prijsvragen aan te passen / te verduidelijken wanneer een actie niet duidelijk is of wanneer er typefouten worden gemaakt